top of page

Reglement Dansstudio Chee-Ling


 

1 KLEDINGVOORSCHRIFTEN

Het is belangrijk dat elke leerling zich aan de kledingvoorschriften houdt zoals bij elke les op de website vermeldt staat. Dus kleding maar ook haardracht vallen onder de voorschriften. Ook is het niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de les, dit omdat ze de eigen veiligheid kunnen belemmeren. Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat eten niet toegestaan is tijdens de les, daar valt ook kauwgom onder. Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de danszaal.


 

2 LESTIJDEN

Om ergenis maar ook blessures te voorkomen dient elke leerling op tijd aanwezig te zijn. Houdt daarom ook rekening met de omkleedtijd. Het is sowieso fijner om ongehaast aan je les te beginnen.

Om de concentratie van de leerlingen te behouden is het niet toegestaan om bij de les als ouder/kijker bij te wonen (tenzij dit nadrukkelijk is aangevraagd via de mail met Chee-Ling, info@dansstudiocheeling.nl)


 

3 VAKANTIES & ZIEKTE DOCENT

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Houdt hier rekening mee. De schoolvakanties en het rooster staan vermeldt onder de pagina 'Aanbod & Rooster'. Bij ziekte zal de docent voor vervanging zorgen of de les wordt op een later tijdstip ingehaald. Let wel Dansstudio Chee-Ling behoudt zich het recht om lestijden te allen tijde te wijzigen. Uiteraard wordt de leerling daar z.s.m over geïnformeerd.


 

4 AFMELDING/ZIEKMELDING

Mocht de leerling ziek zijn of op vakantie gaan dan horen we dat graag tijdig. Kun je niet naar de les komen omdat je ziek bent of gewoon verhinderd. Laat ons dat via de MAIL weten: info@dansstudiocheeling.nl

Als je op tijd hebt doorgegeven dat je niet naar de les kunt komen is het mogelijk om binnen het betaalde gedeelte van het seizoen (sept t/m januari of feb t/m juni) een andere les te volgen als inhaalles.

De inhaalles kan naar eigen keuze bepaald worden, maar er dient rekening gehouden te worden met de drukte van de lessen. Laat daarom van tevoren weten welke les je wilt doen. Is de les vol met de huidige leerlingen dan is inhalen voor deze keuze niet mogelijk.

Om aanspraak te maken op een inhaalles. Graag afmelden 24 uur voor de les start via: info@dansstudiocheeling.nl Na 24 uur voor de les is er geen recht meer op een inhaalles.

Helaas is het niet mogelijk om een gemiste les in te halen bij het deelnemen van een korte cursus.


 

5 AANSPRAKELIJKHEID

Dansstudio Chee-Ling is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging aan meegebrachte goederen en lichamelijk letsel.


6 OPZEGGING/LESGELD

De contributie en lidmaatschap kan schriftelijk/email opgezegd worden door een email te sturen naar dansstudiocheeling@gmail.com o.v.v. Opzegging, naam leerling, lestijd en reden. Dit dient u altijd voor de eerste van de maand januari of augustus te doen. De eerstvolgende maand (feb/ sept) word de betaling stopgezet.

Bij opzegging ontvangt u per email een schriftelijke bevestiging. Bewaar deze goed. Dit is het bewijs dat u geen contributie meer verschuldigd bent. Zonder schriftelijke bevestiging loopt uw abonnement gewoon door, ook als u niet meer komt.

 

Restitutie van het lesgeld of de opzegmaand is niet mogelijk.

Tevens kan restitutie van het lesgeld niet plaats vinden in overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld bij: pandemieën, maatregelen van de overheid. Er zal een alternatieve oplossing worden aangeboden zoals bijv. de besloten Facebook pagina Dansstudio Chee-Ling danst Door, het lesgeven in de buitenlucht of online lessen.

Eventueel achterstallige betalingen dienen gelijktijdig met de opzegging worden voldaan.


 

Bij ongewenst, intimiderend en/of beledigend gedrag van ouders/verzorgers en of leerlingen naar andere leerlingen, ouders/verzorgers of personeel van de dansstudio wordt de toegang ontzegd en het lidmaatschap per direct beëindigd.


 

7 FOTO/FILM GEBRUIK

Op onze dansstudio kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen. De foto's/film kan gebruikt worden voor promotie van de dansstudio op social media. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.

Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Heeft u liever niet dat er beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt wordt voor dit soort doeleinden dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: info@dansstudiocheeling.nl

Wij houden dan graag rekening met uw keuze. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.


 

8 PRIVACY VERKLARING / AVG

Bij Dansstudio Chee-Ling wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.


 

Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen aan de directie of via het e-mail adres: info@dansstudiocheeling.nl

 

 

bottom of page